اصلا دوست دارم تکراری بنویسم ...

 

اصلا دوست دارم تکراری بنویسم

و همه سبک ها را دوباره و دوباره تکراری کنم ...

آنقدر بنویسم


دوستت دارم ...

دوستت دارم ...

دوستت دارم ...


تا همه کلمه ها مرا از بلندی سبک تو

در سقوط آغوشت دچار پایان کنند ...

 

پ . ن :

 

همه ی این حرف ها

همه ی این شعر ها و ُ ترانه ها

همه ی این استعاره وُ کنایه ها

می خواهند جوری که به روی من نیاورند

جوری که ، کسی اشکهای مرا نبیند

جوری که غرورم زیر سوال نرود

خودشان را به تو برسانند

نفس نفس زنان

با صدای خفه و گرفته ای از ته حنجره

آهسته و پنهانی

دم  گوشت بگویند :

 

" دلم . تنگ ِ . توست . بی . معرفت !

کجایی ؟ "

 

/ 1 نظر / 36 بازدید