در هیاهوی شب عید ، تو را گم کردیم ...

من شنیدم که شما فصل بهاری آقا

به دل خسته ی ما صبر و قراری آقا

عمر امسال گذشت و خبری از تو نشد

هوس آمدن این جمعه نداری آقا ؟

در هیاهوی شب عید ، تو را گم کردیم

غافل از اینکه شما اصل بهاری آقا

راستی بی نفست حال که تحویلی نیست

چه شود سر به سر خسته گذاری آقا

هفت سین ، سین سرور قدمت کم دارد

زرد هستیم اگر سبز نباری آقا

اگر از آب ، هوا ، قافیه تحریم شویم

نیست غم تا نظر لطف ، تو داری آقا

 


/ 0 نظر / 57 بازدید