هزار بار تمرین کرده ام که می آیی ...

 

هزار بار آمدنت را پشت در تمرین کرده ام ، که چگونه وارد خواهی شد ،

چگونه سلام خواهم داد ، چگونه در آغوشت خواهم کشید ...

هزار بار تمرین کرده ام که از کجا برایت خواهم گفت و از چه ها برایت تعریف خواهم کرد ...

هزار بار تمرین کرده ام که چگونه بغض را قایم خواهم کرد و با چه شوقی برایت خواهم گفت

که هنوز هم وقتی میخند ی شبیه بهار می شوی !

هزار بار صغری کبری چیده ام که اگر از سپیدی موهایم پرسیدی چگونه بروم سراغ چشمانت

و بگویم پلک که میزنی نفسم بند می آید ...

هزار بار چشم دوخته ام به در که اگر آمدی حواسم فقط به راه رفتنت باشد

و بگویم هنوز هم مثل گذشته قدم از قدم که بر میداری ،

من از زیر پایت زندگی می چینم ...


هزار بار تمرین کرده ام که می آیی

هزار بار است که نیامده ای ...

بیا ، بیا ، بیا ...

 

پ . ن :

 

چقدر چشمهایم را ببندم

و حضور دست هات را

بر تنم نقاشی کنم ؟


می ترسم بانوی من !

می ترسم دست هایم

از دلتنگیت بمیرد ...


چقدر بی تو

از خواب بپرم

شیشه ی آب را سر بکشم

و چیزی از پنجره بپرسم ؟

چی بپرسم دیگر ؟

خواب نمی برد مرا

می آورد

تو را می آورد ...

بی آنکه باشی


حالا تو خوابی

و حسرت سیر نگاه کردنت

در دلم بیدار شده

می دانی همیشه اینجور

خوابت می کنم

که بنشینم نگاه کنم

تو را سیر


وقتی به تو فکر می کنم

سال من نو می شود

توپ در می کنند

توی قلبم

و ماهی قرمز تنگ بلور

پشتک می زند

برای خنده هایت ...

ببین !

دلتنگیت را ببین

توی بغلم !

...

باهاش چه کار کنم ؟

جوری عاشقی می کنم

در آغوشت

که هر دو شعله ور شویم

مثل خورشید

و می چرخم دور کهکشانی

که دستهای تو

سامانش می دهد ...

ببین چه دلتنگم

بیا !!!

 

/ 5 نظر / 13 بازدید
طرلان

صبر کردن دردناک است .. و فراموش کردن دردناک تر !! ولی از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا "فراموش" ...؟!

Nafas

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ اشـــــــــــکهایم دفتـــــــــــردلتنگـــــــــــیهایـــــــــــم راخیـــــــــــس میـــــــــــکـــــــــــندهـــــــــــرشب... اینهـــــــــــاکـــــــــــه می بینیـــــــــــد دلـــــــــــنوشته های خیس روزهـــــــــــاوشبهـــــــــــای تکـــــــــــراری من است... بااینهـــــــــــاعاشقـــــــــــی مـــــــــــیکنـــــــــــم ܓ♥●•٠·˙ ܓ♥●•٠·˙ ܓ♥●•٠·˙

Nafas

سلام آقا مهدی،خوشحالم که دوباره اومدین و مینویسین..موفق باشید.[گل][گل][گل]

باران

صدای خنده "خدا " را می شنوی ؟؟ دعاهایت را شنیده و به انچه محال می پنداری میخندد