# جملات_زیبا

دوســـ ...

  امـــــــروز بـــــــــا تــمامــــ دنـیـــا قـهرمــــ !امـــا ...اگر تــــو صدایمـــ کنیــــــ بـــر میگردمـجـــــانمــ ...   دوستتــــــ دارمـــــ فقط همینـــــــ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 70 بازدید

آواره ام ...

  تو که نباشی میان سر به راهی و روبه راهی هیچ کدام را نیستم تو که نباشی                                   آواره ام  
/ 2 نظر / 10 بازدید

تو ...

      نمیبینم زیبایی های دنیا را آنگاه که تویی زیبایی های دنیایم ! نمیشنوم صدایی را آنگاه که صدای مهربانت در ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 10 بازدید

تنها تو ...

  یکنفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است خیالت راحت باشد آرام چشمهایت را ببند یکنفر برای همه نگرانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید