# جملات_زیبا

دلم ...

                                                          دلــــــــــــ م              برایـــــــ خودمــــ تنگـــــ میــــ شـــــود                                  روزهاییـــــ که بیشتر میخندیدمـــــ روزهاییـــــ که اتــاقــــ هوایــــ بیشتریــــ داشتــــ روزهاییـــــ کهــــ تــــو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

دلم میگیرد ...

                                           دلم می گیرد                               وقتی ...                                           می نویسم فقط برای تو ...                         ولی ...                             همه می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

تاریکی ...

  اینـــــــ هـــمهـــ از تاریکیـــــ بد نگوییــــــــد شمـــــا کهــــ فروشـــــ چراغــــتانـــــ بهـــ لــطـــف همینــــ تاریکیــــــ استـــــــ
/ 0 نظر / 13 بازدید

گاهی ...

  گـــاهی احســاس مــیکنی اضــافه هســتی و هیچـــکس تـــو را نمــیخــواهد حتی آن کسی که تــــو را آفـــــریده ... !   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

پا ...

  شنیــده بــودم " پـــــــــــــا "،" قــلب دو م  " است ... اما بــــــــــــــــــاور نداشتــم! تــا آن زمــان کــه فــــــــــــــهمیــدم ، وقتــی دل  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

به سلامتی ...

  به ســـــلامتی خــــــودم   چــــراشــــو نپـــــــــرس   اشکـتـــــــــــــ درمیـــــاد
/ 0 نظر / 13 بازدید