سالروز تخرب بقیع ...

 

کاش روزی ...

بنویسند به بقیع ،

یک فراخوان کمک ، طرح احداث ضریح ،

کاش روزی ...

بنویسند به بقیع ،

جایزه ،

فرشچیان ،

یک قطعه عقیق !

کاش روزی ...

بنویسند به بقیع ،

کارگران مشغولند ...

کار احداث ضریح

کاش روزی ...

بنویسند به بقیع ،

چند روز مانده به اتمام ضریح ،

کاش روزی بنویسند به بقیع ،

مهدی فاطمه ( عج ) آید

به تماشای ضریح ،

کاش روزی ...

بنویسند به بقیع ،

عید امسال ،

نماز

صحن عتیق ،

کاش روزی بنویسند به بقیع ،

فلش راهنما

مرقد زهرای ( س ) شفیع ...

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
عمه

یافاطمه من عقده ی دل وانکردم گشتم ولی قبرتراپیدانکردم درانتظارم مهدی بیاید تا تربتت راپیدانماید[ناراحت]